27 سال فعالیت در یک نگاه

27 سال فعالیت در یک نگاه

(خلاصه عملکرد شرکت)

 

 

ic26sal1

27 پروژه

4927 واحد مسکونی

845000 متر مربع

  آیکون مجتمع مسکونی

390 پروژه

65000 پروژه

6987012 متر مربع 

دیوایدر
آیکون مجتمع تجاری اداری خدماتی

87پروژه

656987 متر مربع

  آیکون مجتمع آموزشی

10 پروژه

17571 متر مربع

دیوایدر
آیکون آزادراه

 1 پروژه

13 کیلومتر

  آیکون خط انتقال آب

 1 پروژه

15 کیلومتر

دیوایدر
آیکون آماده سازی زمین

13 پروژه

323 هکتار

     
 
 

تاریخ بروزرسانی : ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۳:۰۲