27 سال فعالیت در یک نگاه

27 سال فعالیت در یک نگاه

(خلاصه عملکرد شرکت)

 

 

ic26sal1

27 پروژه

4927 واحد مسکونی

845000 متر مربع

  آیکون مجتمع مسکونی

399 پروژه

65040 پروژه

8.283.111متر مربع 

دیوایدر
آیکون مجتمع تجاری اداری خدماتی

88پروژه

690.382متر مربع

  آیکون مجتمع آموزشی

10 پروژه

17571 متر مربع

دیوایدر
آیکون آزادراه

 1 پروژه

13 کیلومتر

  آیکون خط انتقال آب

 1 پروژه

15 کیلومتر

دیوایدر
آیکون آماده سازی زمین

14 پروژه

337.5هکتار

     
 
 

تاریخ بروزرسانی : ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ۱۴:۲۱