سیاست های ابلاغی مدیر عامل بانک مسکن

 


رئوس سیاست‌های ابلاغی بانک مسکن (به عنوان سهامدار عمده شرکت)

  • پشتیبانی از ساخت نسل جدید طرح‌های توسعه شهری به طور منفصل یا متصل از شهرهای مادر
  • نگاه یکپارچه به امر اقتصاد مسکن، مشتمل بر مدیریت زمین و طرح‌های تجهیز و تامین مالی مسکن
  • بهره‌گیری از سیاست‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی در طرح‌هایی که منجر به ارتقای کیفیت زندگی به ویژه در بافت‌های فرسوده می‌شود.
  • توسعه شهرهای میان جمعیتی با هدف ساخت واحدهای مسکونی ویژه اقشار متوسط
  • ایجاد شهرک‌های جدید در مناطق مورد نظر دولت
  • توسعه بازار تامین مالی مسکن از طریق بکارگیری انواع ابزارهای بازار سرمایه
  • توسعه بازار ساختمان و مسکن از طریق پشتیبانی از نظام تضمین کیفیت از جانب سازنده و نظام پیش فروش و تامین مالی
  • اجرای یک پروژه TOD
  • انبوه‌سازی با تکنولوژی بالا
  • ارتقای برند شرکت که مشتمل بر عملکرد قابل اتکا می‌باشد.