سیاست های ابلاغی مدیر عامل بانک مسکن

 بت شکن

دکتر محمد هاشم بت‌شکن

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره بانک مسکن

 دکتر محمد هاشم بت‌شکن، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محترم بانک مسکن، در مراسم معارفه محمدرضا امینی به عنوان مدیر عامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، رئوس سیاست‌های ابلاغی بانک مسکن (به عنوان سهامدار عمده شرکت) را در قالب موارد زیر به ایشان اعلام فرمودند:

  • پشتیبانی از ساخت نسل جدید طرح‌های توسعه شهری به طور منفصل یا متصل از شهرهای مادر
  • نگاه یکپارچه به امر اقتصاد مسکن، مشتمل بر مدیریت زمین و طرح‌های تجهیز و تامین مالی مسکن
  • بهره‌گیری از سیاست‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی در طرح‌هایی که منجر به ارتقای کیفیت زندگی به ویژه در بافت‌های فرسوده می‌شود.
  • توسعه شهرهای میان جمعیتی با هدف ساخت واحدهای مسکونی ویژه اقشار متوسط
  • ایجاد شهرک‌های جدید در مناطق مورد نظر دولت
  • توسعه بازار تامین مالی مسکن از طریق بکارگیری انواع ابزارهای بازار سرمایه
  • توسعه بازار ساختمان و مسکن از طریق پشتیبانی از نظام تضمین کیفیت از جانب سازنده و نظام پیش فروش و تامین مالی
  • اجرای یک پروژه TOD
  • انبوه‌سازی با تکنولوژی بالا
  • ارتقای برند شرکت که مشتمل بر عملکرد قابل اتکا می‌باشد.