گزارشات دیده‌بان بازار مسکن و ساختمان ایران، به صورت ماهانه توسط واحدهای مختلف سازمانی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن تهیه و به صورت محدود منتشر می‌شود. این گزارشات مشتمل بر چهار بخش هستند:

  • نگاهی بازار مسکن و ساختمان: این بخش توسط مدیریت توسعه بازار شرکت تهیه می‌گردد.
  • نگاهی به بازار سرمایه: این بخش توسط مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت تهیه می‌گردد.
  • نگاهی به بازار مصالح ساختمانی: این بخش توسط شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن تهیه می‌گردد.
  • آشنایی با فناوری‌های نوین: این بخش توسط مدیریت تحقیق و توسعه شرکت تهیه می‌گردد.

جلد مجله دیده بان تیر 95

گزارش دیده‌بان بازار مسکن و ساختمان- تیر ماه 1395