پیام مدیر عامل شرکت

 دکتر ظهیری  

روزبه ظهیری هاشمی

مدیر عامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن