پیام مدیر عامل شرکت

 مدیر عامل نهایی     

روزبه ظهیری هاشمی

مدیر عامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن