فهرست پروژه‌های تکمیل شده

مجتمع مسکونی آسمان تبریز
مجتمع مسکونی آسمان تبریز در 16 بلوک 18 طبقه با 928 واحد مسکونی یکی از پروژه‌های شاخص شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن می‌باشد که در شهر تبریز احداث شده است.
مجتمع مسکونی تجاری کوهسنگی مشهد
این مجتمع که در چهار بلوک در خیابان کوهسنگی مشهد احداث شده است، از برترین ساخته‌های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق می‌باشد.
مجتمع مسکونی دراک شیراز
این پروژه در شهر شیراز توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در سال 1389 به بهره برداری رسیده است
مجتمع مسکونی زیتون اصفهان
این پروژه در شهر اصفهان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در سال1390 به بهره برداری رسیده است
مجتمع اداری تجاری بهشتی- تبریز (ایپک)
مجتمع اداری تجاری بهشتی تبریز (ایپک) از پروژه‌های شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب می‌باشد که در شهر تبریز به بهره برداری رسیده است.
مجتمع مسکونی چناران تهران
این پروژه در شهر تهران توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در سال 1388 به بهره برداری رسیده است.
مجتمع مسکونی یاس تهران
این پروژه در شهر تهران توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در سال 1389 به بهره برداری رسیده است.
مجتمع مسکونی دریا چالوس
این پروژه در شهر چالوس توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال در سال 1382به بهره برداری رسیده است.
سرپرستی بانک همدان
این پروژه در شهر همدان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب در سال 1384 به بهره برداری رسیده است.
سرپرستی بانک مسکن کرمانشاه
این پروژه در شهر کرمانشاه توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب در سال 1382 به بهره برداری رسیده است.
برج اداری، تجاری پاستور همدان
این پروژه در شهر همدان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن غرب در سال 1376 به بهره برداری رسیده است.
مجتمع مسکونی سعیدیه همدان
این پروژه در شهر همدان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب در سال 1382به بهره برداری رسیده است.
مجتمع مسکونی جولان همدان
این پروژه در شهر همدان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن غرب در سال 1382به بهره برداری رسیده است.
مجتمع مسکونی فردیس همدان
این پروژه در شهر همدان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن غرب در سال 1379به بهره برداری رسیده است.
مجتمع مسکونی امام زاده عبداله همدان
این پروژه در شهر همدان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن غرب در سال 1377 به بهره برداری رسیده است.
مجتمع مسکونی فرهنگیان همدان
این پروژه در شهر همدان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن غرب در سال 1373به بهره برداری رسیده است.
مجتمع مسکونی بروجرد لرستان
این پروژه در شهر بروجردتوسط شرکت سرمایه گذاری مسکن غرب در سال 1379به بهره برداری رسیده است.
مجتمع مسکونی بهاران کرمانشاه
این پروژه در شهر کرمانشاه توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن غرب در سال 1380 به بهره برداری رسیده است.
مجتمع مسکونی آزادی کرمانشاه
این پروژه در شهر کرمانشاه توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب در سال 1379به بهره برداری رسیده است.
مجتمع مسکونی کسری کرمانشاه
این پروژه در شهر کرمانشاه توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن غرب در سال 1387 به بهره برداری رسیده است.
صفحه ۱ از ۱۲ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »