فهرست پروژه‌های در دست اجرا

مجتمع مسکونی - تجاری بهارستان زاهدان
مجتمع مسکونی - تجاری بهارستان از پروژه های متعلق به شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق است که در شهر زاهدان احداث گردیده است.
مجتمع مسکونی - تجاری آپاسای مشهد
مجتمع مسکونی - تجاری آپاسای مشهد از جمله پروژه های شاخص شرکت سرمایه گذاری شمالشرق است که در دو طبقه تجاری و 8 طبقه مسکونی در دست ساخت است.
برج مسکونی ستاره خرداد کیش
برج مسکونی ستاره خرداد کیش در 2 بلوک 10 و 13 طبقه و در 189 واحد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در جزیره زیبای کیش در حال احداث می باشد.
مجتمع مسکونی سایه شیراز
مجتمع مسکونی سایه در 5 بلوک 7 طبقه و در 175 واحد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در حال احداث می باشد.
مجتمع مسکونی نگین شهر ری
مجتمع مسکونی نگین شهر ری ، از پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران است که در 6 بلوک 6 طبقه در منطقه دولت آباد در دست اجرا می باشد.
مجتمع مسکونی منزه کرمانشاه
مجتمع مسکونی منزه از پروژه های متعلق با شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب است که در یک بلوک 12 طبقه در شهر کرمانشاه در حال احداث می باشد
مجتمع مسکونی باران شهر کرد
مجتمع مسکونی باران از پروژه‌های شاخص شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود است که در 2 بلوک 11 طبقه در شهرکرد در حال احداث می باشد
مجتمع مسکونی بهار آزادی اصفهان
مجتمع مسکونی بهار آزادی اصفهان از پروژه های شاخص شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود است که در شهر اصفهان در حال احداث می باشد
مجتمع مسکونی گلفام رشت
مجتمع مسکونی گلفام از پروژه‌‎های شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان می‌باشد که در یکی از بهترین نقاط شهر رشت واقع شده است.
مجتمع مسکونی  پردیس المپیک
این پروژه یکی از بناهای شاخص شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس می‌باشد که در دو برج 27 طبقه در جنب پارک جوانمردان تهران واقع شده است.
مجتمع مسکونی جماران تهران
پروژه مسکونی 60 واحدی جماران از بناهای شاخص شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران می‌باشد که در 3 بلوک 9 طبقه در منطقه یک تهران در حال احداث می‌باشد
برج مسکونی ستاره اردیبهشت کیش
برج مسکونی ستاره اردیبهشت کیش در 2 بلوک 10 و 13 طبقه و در 189 واحد توسط شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب در دست احداث می باشد.
مجتمع مسکونی  نیلوفر شیراز -فاز 4
مجتمع مسکونی فاز 4 نیلوفر شیراز مشتمل بر 175 واحد مسکونی توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب احداث می شده است.
کلارآباد
مجتمع مسکونی کلارآباد در شهر کلارآباد در استان مازندران توسط شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس در درست احداث می‌باشد.