فهرست پروژه‌های در دست اجرا

مجتمع مسکونی سایه شیراز
مجتمع مسکونی سایه در 5 بلوک 7 طبقه و در 175 واحد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در حال احداث می باشد.
مجتمع مسکونی نارون اراک
مجتمع مسکونی نارون از پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند است که در و بلوک 10 طبقه با 144 واحد مسکونی در اراک در حال احداث می باشد.
مجتمع مسکونی نگین شهر ری
مجتمع مسکونی نگین شهر ری ، از پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران است که در 6 بلوک 6 طبقه در منطقه دولت آباد در دست اجرا می باشد.
مجتمع درمانی پزشکان آتیه رشت
مجتمع درمانی پزشکان آتیه از پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن گیلان است که درشهر رشت در حال احداث می باشد.
مجتمع مسکونی منزه کرمانشاه
مجتمع مسکونی منزه از پروژه های متعلق با شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب است که در یک بلوک 12 طبقه در شهر کرمانشاه در حال احداث می باشد
مجتمع مسکونی پونک زنجان
مجتمع مسکونی پونک از پروژه های متعلق به شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب است که در 5 بلوک 10 طبقه در شهر زنجان احداث گردیده است
مجتمع مسکونی مروارید اردبیل
مجتمع مسکونی مروارید از پروژه‌های متعلق به شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب است که در دو بلوک چسبیده به هم و در 13 طبقه در شهر اردبیل احداث گردیده است.
مجتمع مسکونی باران شهر کرد
مجتمع مسکونی باران از پروژه‌های شاخص شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود است که در 2 بلوک 11 طبقه در شهرکرد در حال احداث می باشد
مجتمع مسکونی فرمانیه اراک
مجتمع مسکونی فرمانیه از پروژه‌های متعلق به شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند است که در شهر اراک در حال احداث می باشد
مجتمع مسکونی مدائن اراک
مجتمع مسکونی مدائن از پروژه‌های متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند است که در شهر اراک احداث گردیده است
مجتمع مسکونی فرشته یزد
مجتمع مسکونی فرشته از پروژه‌های شاخص شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود است که در شهر یزد در حال احداث می باشد
مجتمع مسکونی بهار آزادی اصفهان
مجتمع مسکونی بهار آزادی اصفهان از پروژه های شاخص شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود است که در شهر اصفهان در حال احداث می باشد
مجتمع مسکونی نیلوفر فاز 1 پردیس
مجتمع مسکونی نیلوفر فاز 1 پردیس از پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس است که در شهر جدید پردیس در حال احداث می باشد.
مجتمع ویلایی سروستان پردیس
مجتمع ویلایی سروستان از پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس است که در فاز 3 شهر جدید پردیس در حال احداث می باشد.
مجتمع مسکونی گلفام رشت
مجتمع مسکونی گلفام از پروژه‌‎های شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان می‌باشد که در یکی از بهترین نقاط شهر رشت واقع شده است.
مجتمع مسکونی  پردیس المپیک
این پروژه یکی از بناهای شاخص شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس می‌باشد که در دو برج 27 طبقه در جنب پارک جوانمردان تهران واقع شده است.
مجتمع مسکونی درنا بابلسر
این پروژه یکی از بناهای شاخص شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال می‌باشد که در یکی از بهترین نقاط شهر بابلسر واقع شده است.
مجتمع مسکونی جماران تهران
پروژه مسکونی 60 واحدی جماران از بناهای شاخص شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران می‌باشد که در 3 بلوک 9 طبقه در منطقه یک تهران در حال احداث می‌باشد
مجتمع مسکونی کارمانا کرمان
مجتمع مسکونی کارمانا توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در شهر کرمان احداث شده است می باشد.
مجتمع مسکونی  نیلوفر شیراز -فاز 4
مجتمع مسکونی فاز 4 نیلوفر شیراز مشتمل بر 175 واحد مسکونی توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در دست احداث می باشد.