فهرست پروژه‌های در دست اجرا

مجتمع مسکونی آسمان- تبریز
مجتمع مسکونی آسمان- تبریز
پروژه بام چالوس
مجتمع مسکونی بام چالوس - ساخته شده توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال
پروژه مسکونی جماران تهران
پروژه مسکونی 60 واحدی جماران تهران از بناهای شاخص شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران می‌باشد که در 3 بلوک 9 طبقه در منطقه یک تهران در حال احداث می‌باشد
پروژه مسکونی، تجاری- خدماتی ستاره کیش
پروژه مسکونی، تجاری- خدماتی ستاره کیش در زمینی به مساحت 20 هکتار با تعداد 1827 واحد مسکونی توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در دست احداث می باشد.
مجتمع مسکونی دراک شیراز
این پروژه در شهر شیراز توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در سال 1389 به بهره برداری رسیده است
مجتمع مسکونی ابریشم رشت
این پروژه در شهر رشت توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان در سال 1375 به بهره برداری رسیده است
مجتمع مسکونی مریم اراک
این پروژه در شهر اراک توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند در سال 1384 به بهره برداری رسیده است
این پروژه در شهر مشهد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق در سال 1382 به بهره برداری رسیده است
این پروژه در شهر بندر عباس توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در سال 1384به بهره برداری رسیده است
مجتمع مسکونی درنا بابلسر
این پروژه یکی از بناهای شاخص شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال می‌باشد که در یکی از بهترین نقاط شهر بابلسر واقع شده است.
مجتمع مسکونی ویلا کرمان
مجتمع مسکونی ویلا کرمان مشتمل بر 60 واحد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در دست احداث می باشد.
مجتمع مسکونی بعثت 5 کرمان
مجتمع مسکونی بعثت 5 کرمان مشتمل بر 120 واحد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در دست احداث می باشد.
مجتمع مسکونی فاز  2 نیلوفر شیراز
مجتمع مسکونی فاز 2 نیلوفر شیراز مشتمل بر 60 واحد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در دست احداث می باشد.
مجتمع مسکونی فاز 1 نیلوفر شیراز
مجتمع مسکونی فاز 1 نیلوفر شیراز مشتمل بر 90 واحد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در دست احداث می باشد.
مجتمع مسکونی نصر سیرجان
پروژه سیرجان فاز 3 - ساخته شده توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب
پروژه تجاری - مسکونی آناهیتا شیراز
پروژه تجاری - مسکونی آناهیتا شیراز مشتمل بر 53 واحد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در دست احداث می باشد.
مجتمع مسکونی آفتاب قم مشتمل بر 91 واحد توسط شرکت پارس مسکن الوند در دست احداث می باشد.
مجتمع مسکونی بام چالوس - بلوک 3
مجتمع مسکونی بام چالوس - بلوک 3 مشتمل بر 64 واحد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال در دست احداث می باشد.
پروژه تجاری امید پردیس
پروژه تجاری امید پردیس - ساخته شده توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس
پروژه مسکونی مهر شاهین شهر اصفهان
پروژه مسکونی مهر شاهین شهر اصفهان - ساخته شده توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود