فهرست پروژه‌های در دست اجرا

مجتمع مسکونی آسمان- تبریز
مجتمع مسکونی آسمان- تبریز
پروژه بام چالوس
مجتمع مسکونی بام چالوس - ساخته شده توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال
پروژه مسکونی جماران تهران
پروژه مسکونی 60 واحدی جماران تهران از بناهای شاخص شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران می‌باشد که در 3 بلوک 9 طبقه در منطقه یک تهران در حال احداث می‌باشد
پروژه مسکونی، تجاری- خدماتی ستاره کیش
پروژه مسکونی، تجاری- خدماتی ستاره کیش در زمینی به مساحت 20 هکتار با تعداد 1827 واحد مسکونی توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در دست احداث می باشد.
سرپرستی بانک همدان
این پروژه در شهر همدان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب در سال 1384 به بهره برداری رسیده است.
مجتمع مسکونی دریا چالوس
این پروژه در شهر چالوس توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال در سال 1382به بهره برداری رسیده است.
مجتمع مسکونی سعیدیه همدان
این پروژه در شهر همدان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب در سال 1382به بهره برداری رسیده است.
مجتمع مسکونی جولان همدان
این پروژه در شهر همدان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن غرب در سال 1382به بهره برداری رسیده است.
مجتمع مسکونی فرهنگیان همدان
این پروژه در شهر همدان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن غرب در سال 1373به بهره برداری رسیده است.
مجتمع مسکونی بروجرد لرستان
این پروژه در شهر بروجردتوسط شرکت سرمایه گذاری مسکن غرب در سال 1379به بهره برداری رسیده است.
مجتمع مسکونی آزادی کرمانشاه
این پروژه در شهر کرمانشاه توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب در سال 1379به بهره برداری رسیده است.
مجتمع مسکونی نسیم سنندج
این پروژه در شهر سنندج توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن غرب در سال 1381به بهره برداری رسیده است.
مجتمع مسکونی بهاران سنندج
این پروژه در شهر سنندج توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن غرب در سال 1376 به بهره برداری رسیده است.
باشگاه تفریحی ورزشی دریا کنار بابلسر
این پروژه در شهر بابلسر توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال در سال 1384 به بهره برداری رسیده است.
ساختمان آموزشی (مدرسه) آمل
این پروژه در شهر آمل توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال به بهره برداری رسیده است.
ساختمان سرپرستی بانک مسکن ساری
این پروژه در شهر ساری توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال در سال 1385به بهره برداری رسیده است.
مجتمع مسکونی آبشارنوشهر
این پروژه در شهر نوشهر توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال در سال 1378 به بهره برداری رسیده است.
مجتمع مسکونی موج بابلسر
این پروژه در شهر بابلسر توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال در سال 1374 به بهره برداری رسیده است.
مجتمع مسکونی مرجان آمل
این پروژه در شهر آمل توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال در سال 1374به بهره برداری رسیده است.
مجتمع مسکونی صدف بابلسر
این پروژه در شهر بابلسر توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال در سال 1376 به بهره برداری رسیده است.