طرح ها و پروژه ها

پروژه مسکونی جماران تهران
پروژه مسکونی 60 واحدی جماران تهران از بناهای شاخص شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران می‌باشد که در 3 بلوک 9 طبقه در منطقه یک تهران در حال احداث می‌باشد
در دست اجرا
1392/11/12
1395/09/14


 

مجتمع مسکونی جماران تهران

 پروژه مسکونی 60 واحدی جماران تهران از بناهای شاخص شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران میباشد که در 3 بلوک 9 طبقه در منطقه یک تهران در حال احداث می باشد

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران
نشانی: تهران خیابان جماران
 مساحت زمین    3869 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  60 واحد
 تعداد بلوک  3
 تعداد طبقات 9
 نوع اسکلت و سقف 
 نماسازی
 سیستم گرمایش
 سیستم سرمایش
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  11378 متر مربع
زیر بنای کل 18060 متر مربع