معرفی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

معرفی غرب

تاریخ تاسیسشماره ثبتمحل ثبتحوزه فعالیتسرمایه ثبت شده
86/05/0911826کرمانشاهکرمانشاه / همدان / کردستان100/000/000/000 ریال

این شرکت باماهیت نمایندگی و مرکزیت کرمانشاه با تحت پوشش قرار دادن استان‌های کرمانشاه، کردستان، ایلام و همدان تاسیس و در سال 1386 فعالیت خود را به صورت شرکتی مستقل آغاز نمود. تا کنون در این شرکت مجموعا حدود 2500 واحد مسکونی و 4 پروژه تجاری و اداری آغاز شده است که بخش عمده‌ای از آن‌ها به بهره‌برداری رسیده است. 

نشانی: کرمانشاه، خیابان اصفهانی (فردوسی سابق)، روبروی پمپ بنزین، پلاک 96، تلفن: 91-37248890- 083، فکس: 37248891-083
 
اعضای هیات مدیره شرکت 
 
 

شریفی نویسی

 شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن

حبیب شریفی نویسی

رئیس هیات مدیره

(‌غیر موظف)

  شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن

حسین مهرپاک

عضو هیات مدیره

(غیر موظف)

مهرپاک  
 
 جاهدی

شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن

فریبرز جاهدی

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل (‌موظف) 

    
 

 آیکون وب

 آیکون پروژه ها