معرفی شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود(سهامی عام)

بنر سایت زاینده رود

 تاریخ تاسیس شماره ثبت محل ثبت

 حوزه فعالیت

 سرمایه ثبت شده
85/04/10 27491اصفهان

اصفهان / یزد/ چهارمحال و بختیاری

500/000/000/000 ریال

نشانی: اصفهان؛ خیابان استانداری، روبروی بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)، انتهای کوچه عمرانی، تلفن: 32209921- 031، فکس: 32219531-031

 
کاظم پور دهکردی

شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز

حسن کاظم‌پور دهکردی

رئیس هیئت مدیره

(‌غیر موظف)

  balochi

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن

مهدی بلوچی

نایب رئیس هیئت مدیره

(غیر موظف)

 
کیانی

شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن

محمدرضا کیانی بروجنی

عضو هیئت مدیره

(‌غیر موظف)

 سفاری

شرکت پارس مسکن سامان

مجید سفاری

عضو هیئت مدیره

(‌موظف)
 

 

مدرس هاشمی

 

شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن

علی مدرس هاشمی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

(‌موظف)