شرکت سرمایه گذاری مسکن|درباره شرکت|معرفی معاونین و مدیران هلدینگ

معرفی معاونان و مدیران هلدینگ

قوهستانی

دکتر رمضانعلی سلمانی نژاد

lمعاون

ناصر شفیع نادری 2

محمد علی قوهستانی

معاون  برنامه‌ریزی

و توسعه کسب‌وکار

تلفن تماس: 22914163

رمضانعلی سلمانی نژاد

  سرپرست معاونت مالی و منابع انسانی

     تلفن تماس: 22913572 

 وحید بهرامیان

  معاون فناوری و مدیریت ساخت

تلفن تماس: 22913576 

                                                     

ناصر شفیع نادری

سرپرست معاونت مجامع و امور شرکت ها

     تلفن تماس: 22913579     
       
عدالت

هنر دوست

محمد هادی صیرفی

رهبری نژاد

پژمان عدالت

مدیر فروش

  تلفن تماس: 22914163

 اعظم هنردوست

مدیر سرمایه‌گذاری و تامین مالی

   تلفن تماس: 22913590

محمد هادی صیرفی

 مدیر دفتر مدیریت پروژه

تلفن تماس: 22913576

             

میثم رهبری نژاد

مدیر حقوقی و املاک

    تلفن تماس:22914165   

      

 ابراهیمی   احمد کاظمی
 
یگانه
  مخصوصی

  فریبرز ابراهیمی

مدیر فناوری اطلاعات

     تلفن تماس: 22913579 

احمد کاظمی

    مدیر منابع انسانی

تلفن تماس:22914160

 شقایق یگانه

     مدیر تحقیق و توسعه

    تلفن تماس: 22913576

علیرضا مخصوصی

  مدیر مجامع

          تلفن تماس:22914165