شرکت سرمایه گذاری مسکن|درباره شرکت|معرفی معاونین و مدیران هلدینگ

معرفی معاونان و مدیران هلدینگ

قوهستانی

سیروس آیدین  

lمعاون

ابراهیمی

         

         

محمد علی قوهستانی

معاون  برنامه‌ریزی

و توسعه کسب‌وکار

تلفن تماس: 22914163

 سیروس آیدین

  معاون مالی و منابع انسانی

     تلفن تماس: 22913572 

 وحید بهرامیان

  معاون فناوری و مدیریت ساخت

تلفن تماس: 22913576 

                                                     

فریبرز ابراهیمی 

 مشاور فناوری اطلاعات

     تلفن تماس: 22913579     
       
          رهبری نژاد   محمد هادی صیرفی

 

خدادادیان   

 

  تلفن تماس: 22913608

میثم رهبری نژاد

سرپرست مدیریت حقوقی و املاک

    تلفن تماس:22914165 

محمد هادی صیرفی

 مدیر دفتر مدیریت پروژه

تلفن تماس: 22913576

             

  رضا خدادادیان

     مدیر نظارت و ارزیابی فنی

    تلفن  تماس: 22913576  

 
عدالت
  هنر دوست
 
یگانه
  
پژمان عدالت

مدیر فروش

  تلفن تماس: 22914163

 اعظم هنردوست

مدیر سرمایه‌گذاری و تامین مالی

   تلفن تماس: 22913590

 شقایق یگانه

     مدیر تحقیق و توسعه

    تلفن تماس: 22913576

علیرضا مخصوص

  مدیر مجامع

    تلفن  تماس:         

   

 

مهدی
     
     
 

مدیر طرح و برنامه

  تلفن تماس: 22914163 

علیرضا مهدی زاده 

     مدیر بازاریابی و توسعه کسب‌وکار

تلفن تماس: 22914163