شرکت سرمایه گذاری مسکن / درباره شرکت / معرفی معاونین و مدیران هلدینگ

معرفی معاونان و مدیران هلدینگ

 

آیدین

lمعاون

فوائدی                        

وحید محبوبی متین

   سرپرست معاونت برنامه‌ریزی

و توسعه کسب‌وکار

تلفن تماس: 22914163

 سیروس آیدین

 سرپرست معاونت مالی و منابع انسانی

     تلفن تماس: 22913572 

 وحید بهرامیان

  معاون فناوری و مدیریت ساخت

تلفن تماس: 22913576 

                                                     

     مجید فوائدی

     مدیر امور مجامع

      تلفن تماس: 229141646 

       
     مهدی
   
هوشنگی
   خدادادیان  حمیدرضا عاشری
علی‌رضا مهدی زاده 

     مدیر بازاریابی و توسعه کسب‌وکار

تلفن تماس: 22914163

 

امیر حسین هوشنگی

 مدیر منابع انسانی

تلفن تماس: 22914160 
  رضا خدادادی‌یان

     مدیر نظارت و ارزیابی فنی

    تلفن  تماس: 22913576

    حمیدرضا عاشری

 مدیر روابط عمومی

  تلفن تماس: 22913608

 
عدالت
  هنر دوست
 
یگانه
  
پژمان عدالت

مدیر فروش

  تلفن تماس: 22914163

 اعظم هنردوست

مدیرسرمایه‌گذاری و تامین مالی

   تلفن تماس: 22913590

 شقایق یگانه

     مدیر تحقیق و توسعه

    تلفن تماس: 22913576

 علی کاشانی خواه

   سرپرست مدیر یت فناوری و اطلاعات

     تلفن تماس: 22913579        

 صفایی  

       پور طهماسبی    

شاهین صفایی

مدیر طرح و برنامه

  تلفن تماس: 22914163 

 

   

 

 

     محمد پور طهماسبی

    سرپرست دفتر حقوقی

    تلفن تماس:22914165 

 

 

 

 

     محمد هادی صیرفی

 

 

 

 

 

   

      محمد هادی صیرفی

     مدیر دفتر مدیریت پروژه

تلفن تماس: 22913576