معرفی معاونان و مدیران هلدینگ

 

دکتر شیرزاد

 

فندرسکی

 

 

مروج

 

فوائدی                              

 حمیدرضا شیرزاد

    معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار

تلفن تماس:22914163

E-mail

h.shrzad@maskanco.ir   

 حنظله فندرسکی

     معاون مالی و منابع انسانی

     تلفن تماس:22913572

E-mail

h.fendereski@maskanco.ir

 سید مسعود مروج جهرمی

    معاون فناوری و مدیریت ساخت

تلفن تماس:22913576

E-mail

m.moravej@maskanco.ir

                                                     

     مجید فوائدی

     مدیر امور مجامع

      تلفن تماس:229141646

E-mail

                                   
       
     مهدی
  هوشنگی    خدادادیان  حمیدرضا عاشری
علی‌رضا مهدی زاده 

     مدیر بازاریابی و توسعه کسب و کار

تلفن تماس:22914163

E-mail

 

امیر حسین هوشنگی

 مدیر منابع انسانی

تلفن تماس:22914160

E-mail

  رضا خدادادیان

     مدیر نظارت و ارزیابی فنی

    تلفن  تماس:22913576

E-mail khodadadian@maskanco.ir

    حمیدرضا عاشری

 مدیر روابط عمومی

  تلفن تماس:22913608

E-mail

 

 جاذمی    آیدین  
یگانه
 ابراهیمی
  رضا جاذمی

     مدیر طرح و برنامه

   تلفن تماس:22914163

E-mail

  سیروس آیدین

     مدیر مالی و بودجه

  تلفن تماس:2107-22913590

E-mail:

aidin@maskanco.ir

 شقایق یگانه

     مدیر تحقیق و توسعه

    تلفن تماس:22913576

E-mail:

yeganeh@maskanco.ir

 فریبرز ابراهیمی

     مدیر فناوری و اطلاعات

     تلفن تماس:22913579

E-mail

ebrahimi@maskanco.ir

 

E-mail

 

 
هادی زاده فروش
   
    مظاهری  
   احمد هادی زاده

 مدیر فروش

  تلفن تماس:22914163

E-mail

 

حمیدرضا مظاهری

     مدیر دفتر مدیریت پروژه

تلفن تماس:22913576

E-mail: mazaheri@maskanco.ir

 

 

 

    محمد پور طهماسبی

    سرپرست دفتر حقوقی

    تلفن تماس:22914165

E-mail


تاریخ بروزرسانی : ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ ۱۰:۲۸