مقالات

برنامه ریزی و و کاربرد آن در مدیریت پروژه 3

 ۱۳۸۵/۰۵/۲۹
  فایلهای مرتبط
پس از آشنائی با اصول اولیه برنامه ریزی در دوبخش قبل به بحث پیاده سازی واجرا سیستم برنامه ریزی دریک پروژه که اصلی ترین گام دراین راه می باشد می رسیم ولی این نکته بسیارپراهمیت است که اعتقاد یک مدیرپروژه به کاربرد واستفاده از بحث برنامه ریزی یکی از ستونهای اجرای این سیستم می باشد که همواره لازم است 3 اصل را مدنظرداشت که : 1- اهمیت وتعریف برنامه ریزی درسازمان جدید ونوین چگونه باشد. 2- تاثیر ونحوه استفاده از برنامه ریزی درمدیریت پروژه چکونه باشد. 3- چگونگی پیاده سازی ونحوه آموزش های لازم دراین زمینه به چه نحوی ایجاد گردد.

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.