مقالات

شش سیگما( Six Sigma) بخش یک

 ۱۳۸۵/۰۵/۲۹
  فایلهای مرتبط
عرصه کنونی کسب و کار ، تصویری جدید از سازمان ارائه می کند با این نگرش جدید ، سازمان مجموعه ای از فرایندهایی است که هدف آنها ایجاد ارزش برای مشتری است و مستلزم ایجاد ارزش برای مشتری ، آفرینش ارزش در خود سازمان است . برنامه سازمانی که می خواهد رویکرد فوق را دنبال کند در وهله اول ورود به حوزه سیگما هاست و در مرحله بعد طی مراحل بهبود تا رسیدن به سطح شش سیگما(six sigma) یعنی 3.4 خطا در یک میلیون فرصت می باشد . با گذار از سیگماهای پایین تر به سیگمای بالاتر کانون توجه طرح های بهبود سازمان بر فرایند ها منعطف می گردد . روش شش سیگما این امکان را به سازمانها می دهد که با بهره گیری از این روش ، خطای فرایندها را به حداقل رساند. پیاده سازی ، بکار گیری و بهره مندی متدولوژی شش سیگما ، بعنوان یکی از طرح های های بهبود ( improvement programs ) می تواند برنامه راهبردی اغلب سازمان ها و بنگاههای اقتصادی جهت نیل به هدف بنیادین خود یعنی ایجاد ارزش برای مشتری باشد .

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.