نمایشگاه کیش اینوکس 2022

چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایه‌گذاری کشور و نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی در جزیره زیبای کیش  با حضور

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن برگزار می‌گردد.

«پیشاپیش مقدمتان را در این نمایشگاه گرامی می‌داریم»

 

                                                                      کلیک کنید 
 کیش اینوکس

 

سرمایه گذاری

 

 

         فروش واحد های گروه سرمایه‌گذاری مسکن                                         فرصت های سرمایه گذاری