دومین همایش فناوریهای نوین و صنعتی سازی مسکن

دومین همایش فناوریهای نوین و صنعتی سازی مسکن

 

 

 

  

در تاریخ  یکم و دوم آذرماه 1389 دومین همایش فناوریهای نوین و صنعتی سازی در محل مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با حضور وزیر محترم مسکن و شهرسازی جناب آقای نیکزاد و وزیر مسکن کشور الجزایر و وزیر مشاور در امور آفریقای و مغاربی الجزایر و معاون وزیر محترم مسکن جناب آقای فاطمی عقدا افتتاح گردید که در این مراسم به ترتیب دبیر همایش، معاون وزیر و رئیس همایش آقای فاطمی عقدا، وزیر مسکن الجزایر و وزیر محترم مسکن جناب آقای نیکزاد سخنانی چند ایراد نمودند و در انتهای مراسم به صورت نمادین از سند ساماندهی صنعتی سازی ساختمان در کشور پرده برداری گردید.بعد از اتمام مراسم افتتاح همایش مهمانان و مدعوین بهمراه وزیر محترم مسکن ایران و الجزایر و هیات همراه ضمن بازدید از نمایشگاه جانبی همایش از غرفه شرکت سرمایه گذاری مسکن نیز بازدید نمودند.

 

همایش فناوریهای نوین صنعت ساختمان_2

 

همایش فناوریهای نوین صنعت ساختمان_3

 

همایش فناوریهای نوین صنعت ساختمان_4

 

همایش فناوریهای نوین صنعت ساختمان 

۶ آذر ۱۳۸۹ ۱۱:۴۷
واحد روابط عمومی شرکت |