حضور مدیریت محترم عامل شرکت جناب آقای مهندس نیلی در دومین همایش سالیانه نوسازی بافتهای فرسوده شهری

حضور مدیریت محترم عامل شرکت جناب آقای مهندس نیلی در دومین همایش سالیانه نوسازی بافتهای فرسوده شهری

دومین همایش سالیانه نوسازی بافتهای فرسوده شهری در محل برج میلاد با حضور معاونین وزرا و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران در تاریخ 4/10/89 افتتاح گردید که در این همایش مدیریت محترم عامل شرکت جناب آقای مهندس نیلی نیز ضمن حضور در همایش از نمایشگاه جنبی آن نیز بازدید نمودند.

 

 

دومین همایش سالیانه نوسازی بافتهای فرسوده شهری_3

دومین همایش سالیانه نوسازی بافتهای فرسوده شهری_1

دومین همایش سالیانه نوسازی بافتهای فرسوده شهری_4

دومین همایش سالیانه نوسازی بافتهای فرسوده شهری_5

۵ دی ۱۳۸۹ ۱۴:۰۲
واحد روابط عمومی شرکت |