برگزاری سومین نمایشگاه فرصت سرمایه گذاری مسکن و ساختمان در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

برگزاری سومین نمایشگاه فرصت سرمایه گذاری مسکن و ساختمان در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت سرمایه گذاری مسکن در سومین نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در مسکن و انبوه سازی که از تاریخ 27 لغایت 30 دیماه 1389 برگزار گردید حاضر شد.
شرکت سرمایه گذاری مسکن در غرفه شماره 2 از سالن 7 واقع در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران حضور داشت و بازدیدکنندگان و مدعووین از آن بازدید نمودند.

 

 

 

 

 نمایشگاه Inopex 2011

نمایشگاه Inopex 2011_1

نمایشگاه Inopex 2011_2

نمایشگاه Inopex 2011_3

 

 

 

۲۷ دی ۱۳۸۹ ۱۱:۴۵
واحد روابط عمومی شرکت |