بودجه سال 90 وزارتخانه های مسکن و راه و ترابری از یکدیگر مجزا است

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت : دولت در لایحه بودجه سال 1390 بودجه وزارتخانه های مسکن وشهرسازی و راه وترابری را به شکل مجزا به مجلس ارایه داده و به نظر نمی رسد که بحث ادغام اکنون مطرح باشد .

' امین شعبانی ' روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت : براساس پنجمین برنامه توسعه کشور تعداد 22 وزارتخانه کنونی باید به 17 مورد کاهش یابد و می تواند یکی از گزینه ها وزارتخانه های مذکور باشد . وی تصریح کرد : رئیس جمهور این اختیار را دارد که تا سال 1392 نسبت به ادغام هر یک از وزارتخانه ها، به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد بدهد و سپس مجلس در این ارتباط اتخاذ تصمیم نماید .

شعبانی گفت : پیش از تصویب وزارت ورزش و امور جوانان شمار وزارتخانه ها 21 مورد بود و اکنون در مجموع باید پنج وزارتخانه ادغام شود و این براساس صلاحدید رئیس جمهوری و تایید مجلس شورای اسلامی صورت خواهد گرفت . وی افزود : وزارتخانه های کارواموراجتماعی ، رفاه و تامین اجتماعی و تعاون می توانند با یکدیگر ادغام شوند و در حوزه انرژی نیز نفت و نیرو می توانند به این ترتیب با هم یکی شوند .

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : وزارتخانه های مسکن وشهرسازی و راه وترابری نیز در نهایت می توانند از دیگر گزینه های رئیس جمهور باشد تا براساس برنامه پنجم توسعه کشور عمل شود .

۱۰ اسفند ۱۳۸۹ ۰۹:۲۶
خبرگزاری ایرنا - واحد روابط عمومی شرکت |