معاون وزیر مسکن از تدوین طرح کالبدی هشت منطقه کشور خبر داد

معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: تاکنون طرح کالبدی هشت منطقه کشور تهیه شده است.

'محمد قراوی' در نشست کارگروه معماری و شهرسازی استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی در مشهد افزود: طرح کالبدی منطقه ای با هدف مکان یابی برای گسترش آینده شهرهای موجود، ایجاد شهرها و شهرکهای جدید و ‌پیشنهاد شبکه شهری آینده کشور تهیه می شود. به گزارش روز یکشنبه استانداری خراسان رضوی، وی گفت: 'چگونگی استقرار شهرها در پهنه کشور، سلسله مراتب میان شهرها به منظور تسهیل مدیریت سرزمین و خدمت رسانی به مردم و نیز پیشنهاد چارچوب مقررات ساخت وساز در کاربریهای مجاز زمینهای سراسر کشور' از دیگر اهداف اجرای این طرح است.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی افزود: در قالب این طرح پتانسیل و مزیتهای هر منطقه مشخص و پیشنهادهایی برای پیشرفت منطقه ارائه می شود. همچنین دراین نشست 'طرح کالبدی منطقه شمال شرق کشور' قرار شد و معاون وزیر مسکن از مسوولان دستگاههای ذیربط خواست با بررسی دقیق طرح کالبدی، نظرات اصلاحی و اطلاعات تکمیلی خود را به دبیرخانه کارگروه شهرسازی و معماری استانهای سه گانه خراسان منعکس کنند تا پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و کارگروه مسکن و شهر سازی هر استان به کارگروه کشوری شهرسازی ارائه شود.

۱۰ اسفند ۱۳۸۹ ۰۹:۴۳
خبرگزاری ایرنا - واحد روابط عمومی شرکت |