کاهش وام ساخت صنعتی مسکن در بسته سیاستی بازنگری می‌شود

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر مسکن و شهرسازی گفت: کاهش وام ساخت مسکن مهر به‎شیوه صنعتی از 25 میلیون تومان به 22 میلیون تومان مصوبه شورای پول و اعتبار بوده و وزارت مسکن به‎زودی اصلاحیه‌ای برای افزایش مجدد این وام به همان سقف 25 میلیون تومان ارائه می‌کند.

ابوالفضل صومعلو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: پرداخت وام 25 میلیون به متقاضیانی که پرونده 25 میلیون تومان برای ساخت مسکن مهر به شیوه صنعتی تشکیل داده‌اند و حتی قسمتی از وام خود را نیز گرفته‌اند، ادامه پیدا می‌کند اما برای متقاضیان جدید وزارت مسکن و شهرسازی به زودی تقاضای اصلاحیه این بند را ارائه خواهد کرد. صومعلو ادامه داد: وام 25 میلیونی ساخت مسکن مهر به شیوه صنعتی جزو مصوبات کارگروه -مسکن- است اما کاهش 3 میلیون تومانی وام ساخت مسکن مهر به شیوه صنعتی جزو مصوبات شورای پول و اعتبار بوده و وزارت مسکن و شهرسازی نیز تقاضای اصلاحیه این بند را به زودی ارائه خواهد کرد. به گفته وی، وزارت مسکن به دنبال یافتن راهی برای افزایش مجدد این وام به 25 میلیون تومان است.

۱۷ فروردین ۱۳۹۰ ۱۸:۴۶
خبرگزاری فارس - واحد روابط عمومی شرکت |