شکستن رکورد تولید مسکن

رکورد تولید مسکن در ایران در سال 1389 با نسبتی بسیار چشمگیر شکسته شد

رکود تولید مسکن در ایران در سال 1389 با نسبتی بسیار چشمگیر شکسته شد که این رکورد نه تنها با افزایش قیمتها همراه نبود بلکه تا حدودی کاهش قیمتها را نیز در پی داشت. علی نیکزاد با بیان این مطلب افزود در یکسال اخیر که برنامه های دولت در عرصه مسکن در قالب طرح 9 مسکن مهر عینیت یافته علاوه بر انبوه سازان مسکن که دیرباز در امر تولید مسکن فعالیت می کردند پیمانکاران و تعاونی های زیادی نیز به جرگه خانواده بزرگ مسکن کشور ملحق شد و پتانسیل زیادی را در این بخش ایجاد کردند.

۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۲:۵۳
روزنامه همشهری - واحد روابط عمومی شرکت |