6 اردیبهشت سالروز تاسیس شرکت سرمایه گذاری مسکن گرامی باد

6 اردیبهشت سالروز تاسیس شرکت سرمایه گذاری مسکن گرامی باد

 

 

 

پیام جناب آقای مهندس نیلی، مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن به مناسبت سالروز تاسیس شرکت

 پیام جناب آقای مهندس نیلی مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن  به مناسبت سالروز تاسیس شرکت

۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۵:۰۵