دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن: طرح مهر 50 درصد جمعیت چهار دهک نخست درآمدی را هدف قرار داد

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت مسکن وشهرسازی طی یک بررسی گزارش داد: حدود 5.3 میلیون خانوار کشور فاقد مسکن ملکی هستند که از بین آنها 50 درصد مربوط به چهار دهک نخست درآمدی می شود وبا طرح مهر تحت پوشش قرار می گیرند.

گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا به نقل از مطالعات صورت گرفته از سوی دفتر مذکور حاکی است: شاخص های کمی و کیفی مسکن در بررسی ها نشان داد که دهک های بالای درآمدی وضعیت متناسب خود را داشته اند ، درحالی که دهک های پائین درآمدی شرایط متفاوتی دارند .
البته پیش از این وزارت مسکن وشهرسازی در سالهای نخستین اجرای طرح مهر 87-1386 براین امر تاکید داشت که دهک های یک و دو درآمدی از شمول مستقیم طرح مهر به دلیل عدم توانایی در پرداخت اقساط بانکی برخوردار نیستند ،بلکه نهادها و سازمانهای مربوط به این قشر مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تامین مسکن دو دهک اول درآمدی را متقبل خواهند شد. از سوی دیگر دامنه شمول طرح مسکن مهر را دهک های درآمدی سه تا پنج و حداکثر شش ذکر کردند و بقیه نیز با توانایی مالی لازم قادر خواهند بود نیاز مسکن خود را تامین نمایند . دفتر نامبرده خاطرنشان ساخته است که در مطالعه طرح جامع که سند راهبردی - اجرایی آن در سال 1385 تدوین و نهایی شد 55 برنامه در قالب 9 محور بود که یکی از برنامه های آن مسکن گروه های کم درآمد در چارچوب برنامه ی حق بهره برداری از زمین (اجاره 99 ساله ) موسوم به مسکن مهر است . قرار است تا پایان شهریورماه امسال مرحله نخست طرح مهر با واگذاری خانه های مهر به 937 هزار نفر متقاضی واجد شرایط به پایان برسد و مرحله دوم که قرار دادهای مربوطه آن از اواخر سال گذشته امضا شده ، از ابتدای 1390 آغاز شده و انتظار می رود ظرف 12 تا 18 ماه به پایان برسد .
 

۱۷ خرداد ۱۳۹۰ ۱۳:۵۹
خبرگزاری ایرنا - واحد روابط عمومی شرکت |