دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تصویب شد

هیئت‌‏مدیره بورس اوراق بهادار، به منظور بهسازی فرایند افزایش سرمایه و کوتاه ساختن فاصله زمانی میان تصویب افزایش سرمایه و انتشار اوراق سهام جدید، دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس را تصویب کرد.

 به نقل از اطلاع رسانی بورس، بر اساس این دستورالعمل که درآن به نحوه قابل‌معامله‌‌شدن سهام جدید، افزایش‌سرمایه به‌صورت سلب حق‌تقدم از تمامی سهامداران و عرضه سهام جدید برای پذیره‌نویسی عمومی، افزایش سرمایه از محل اندوخته‌ها و سود انباشته، ثبت افزایش سرمایه و قابل معامله شدن سهام جدید پرداخته شده است، شرکت پذیرفته شده در بورس مکلف است حداکثر 5 روز کاری پس از تصویب نهایی افزایش سرمایه، آگهی پذیره‌نویسی سهام جدید را در روزنامه کثیرالانتشار خود منتشر کرده و همزمان به بورس اطلاع دهد؛ همچنین، حداقل 5 روز کاری قبل از تاریخ شروع پذیره‌نویسی، شرکت مکلف است گواهی‌نامه‌های حق‌تقدم را به‌صورت سفارشی به آدرس پستی سهامداران ارسال کند. زمان پذیره‌نویسی سهام جدید، از تاریخ شروع پذیره‌نویسی آغاز شده و مدت آن 60 روز خواهد بود که تمدید مهلت آن، فقط یکبار و حداکثر برای 30 روز و با موافقت «بورس» امکان‌پذیر است.

۲۸ شهریور ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰