قیمت امتیاز تسهیلات مسکن کاهش یافت

قیمت تمام نمادهای معاملاتی امتیاز استفاده از تسهیلات مسکن در بازار اول فرابورس کاهش یافت.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا‌،‌ بررسی های معاملات اوراق تسهیلات مسکن نشان داد اکثر نمادهای این گروه بین یک تا 2 درصد کاهش پیدا کردند. اما در کل در بازار فرابورس 36هزار سهم به ارزش 172میلیارد ریال جابه جا شد که از این تعداد بیشترین حجم معاملات را گسترش سرمایه گذاری ایرانیان با معامله 16میلیون سهم به خود اختصاص داد که در پایان معاملات امروز به نرخ پنج هزار و یک ریال رسید. همچنین کمترین حجم معاملات امروز را حق تقدم سرمایه گذاری خوارزمی داشت که درنرخ868 ریال ثبت شد. بانک سرمایه نیز با رشد 9/4 درصدی و قیمت نهایی دو هزار و 293 ریال بیشترین رشد قیمت را در معاملات امروز تجربه کرد. همچنین در بازار ابزارهای نوین، 99هزارو 590 برگه گواهی سپرده کشاورزی ، 18هزارو 720برگه گواهی سپرده سعدی، 2 هزارو 60برگه مشارکت نفت ،2هزارو 774برگه مشارکت توسعه و هزارو 860 برگه اجاره ماهان به قیمت هر برگه یک میلیون ریال جابه جا شد. همچنین نماد معاملاتی اوراق مشارکت مسکن که قرار بود امروز با عرضه 500هزاراوراق گشایش یابد به تعویق افتاد و نماد معاملاتی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان، به منظور برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در هفتم تیرماه در پایان معاملات امروز متوقف شد.
 

۵ تیر ۱۳۹۰ ۱۷:۵۳
خبرگزاری ایرنا - واحد روابط عمومی شرکت |