مطالعات حسابرسی مدیریت در دیوان محاسبات

دفتر مطالعات حسابرسی مدیریت و امور زیربنایی که در مرداد سال 84 آغاز به ­کار کرده­است، علاوه بر وظایف سازمانی درنظر دارد مسائل زیست­محیطی را که یکی از زیربخشهای امور زیربنایی است، در دستور کار خود قرار دهد و با حسابرسی از برنامه­ها و فعالیتهای زیست­محیطی، بررسی آثار زیست­محیطی دیگر برنامه­ها و فعالیتها را نیز در برنامه خود منظور کند. البته امروزه این حسابرسی بر مبنای حسابرسی عملکرد انجام می­پذیرد، به­طوری که میزان تحقق صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی در عملکرد هر برنامه و فعالیتی مورد بررسی و ارزیابی قرار  می­گیرد و سازمان دیوان­های محاسبات کشورها (اینتوسای) برای این شیوه حسابرسی، روشها و دستورالعملهایی را نیز ارائه کرده­است. در حال حاضر حداقل 70 درصد حسابرسی­های بعضی از کشورهای توسعه­یافته به­صورت عملکردی است.

دیوان محاسبات کشور از سال 1378 (1999 میلادی) عضو گروه کاری حسابرسی زیست­محیطی وابسته به اینتوسای بوده و در مجموعه گروه کاری کشورهای آسیایی (آسوسای) دراین خصوص فعالیت می­­کند و با حضور موثر در نشستهای این گروه کاری با مبادله اطلاعات لازم و ارائه پیشنهادات، تجربیات خود را نیز در زمینه­های حسابرسی مزبور به گروه کاری یادشده منعکس نموده که در مجموعه اسناد، مدارک و نشریه فصلنامه سازمان جهانی فوق­الذکر نیز درج شده­است.

۲۸ شهریور ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰