نحوه محاسبه هزینه‌‏های مستقیم درآمدهای معاف از پرداخت مالیات اعلام شد

درصورتی‌‏که درآمدهای معاف از مالیات (از قبیل سود سهام و اوراق مشارکت) بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از محل سپرده‌‏های مردمی و یا وام‌‏های بین‌‏بانکی، دارای هزینه‌‏های مستقیم باشند، از درآمدهای غیرمعاف کسر نخواهند شد.

به نقل از روابط عمومی و امور بین‌‏الملل سازمان امور مالیاتی کشور، غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با هدف رفع ابهامات پیش روی حسابداران رسمی و واحدهای مالیاتی در خصوص تسهیم هزینه‌‏های مشترک یک دوره مالی بین درآمدهای معاف از مالیات و درآمدهای غیرمعاف بخشنامه‌‏ای را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، در صورتی‌‏که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند، بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفا به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم، از درآمدهای غیرمعاف قابل کسر نخواهد بود.

۴ مهر ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰