مجمع جهانی اقتصاد اسلامی برگزار می‌‏شود

با هدف تقویت تعاملات تجاری، بازرگانی و تبادل‌‏نظر پیرامون دست‌‏یابی به توافق‌‏های تجاری و بررسی توان بالقوه موجود برای همکاری اقتصادی، بازرگانی و تجاری بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، رویدادی تحت عنوان «مجمع جهانی اقتصاد اسلامی» 1تا 3 اکتبر 2005 برابر با 9تا11 مهر 1384 در شهر پتالانک جایای مالزی برگزار خواهد شد.

طبق این گزارش، در این مجمع تجار و بازرگانان دارای سابقه درخشان در کشورهای اسلامی، مقامات، مسئولان و صاحب‌‏‌‏نظران اقتصادی از این کشورها حضور به هم رسانده، ضمن بررسی توان بالقوه و راهکارهای تقویت همکاری‌‏های اقتصادی و بازرگانی بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به عقد قرارداد و دست‌‏یابی به توافق‌‏های تجاری اقتصادی و بازرگانی خواهندپرداخت.

 

۴ مهر ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰