اهداء لوح به شرکت سرمایه گذاری مسکن در همایش تجارت برابر ایران و چین

اهداء لوح به شرکت سرمایه گذاری مسکن در همایش تجارت برابر ایران و چین

در تاریخ 20 تیرماه 1390 در سالن مرکز همایشهای صدا و سیما همایشی تحت عنوان توسعه اقتصادی چین و فرصتهای آن برای بنگاههای اقتصادی، بازرگانی و کارآفرینان ایران (تجارت برابر ایران و چین) برگزار شد. در این همایش و کنفرانس، صاحب نظران و تعدادی از مدعووین در پنلهای تخصصی سخنرانی کردند لازم به ذکر است که جناب آقای عسگر اولادی رئیس اتاق ایران و چین نیز از سخنرانان ابتدایی جلسه بوده اند و در آخر با اهداء لوح، از شرکتها تقدیر شده است.

۲۳ تیر ۱۳۹۰ ۱۷:۴۱