مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن جناب آقای مهندس نیلی و هیئت همراه در اجلاس اقتصادی ایران و عراق حاضر شدند

مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن جناب آقای مهندس نیلی و هیئت همراه در اجلاس اقتصادی ایران و عراق حاضر شدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجلاس اقتصادی ایران و عراق با حضور 200 نفر از تجار و نمایندگان شرکتهای بزرگ به سرپرستی معاون اول رئیس جمهور و هفت نفر از وزیران هیئت دولت و با شرکت مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن و هیئت همراه در بغداد برگزار گردید. در حاشیه این اجلاس ،همایش دوروزه فرصت های همکاری های اقتصادی و ظرفیت های موجود دو کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت ودر موضوعات پیمانکاری، سرمایه گذاری در زمینه های آب، برق، صنعت ساختمان تفاهم نامه هایی امضا شد.

 

 

اجلاس اقتصادی ایران و عراق_2

 

اجلاس اقتصادی ایران و عراق_3

 

 

۲۳ تیر ۱۳۹۰ ۱۸:۰۳