پلیس مالیاتی در دولت جدید با فرار مالیاتی مقابله می کند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد که با اجرای طرح پلیس مالیاتی جلوی فرار مالیاتی در دولت جدید گرفته خواهد شد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه گفت :"طرح پلیس مالیاتی با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت و مجلس شورای اسلامی عملیاتی خواهد شد."

وی با اشاره به این که طرح پلیس مالیاتی در قالب لایحه بازنگری قانون مالیاتها در نظر گرفته شده است، گفت:"این لایحه برای نهایی شدن به وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم خواهد شد."

۱۸ مهر ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰