معاون بنباد مسکن: نیمه نخست امسال اتمام 50 درصد خانه های مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان شهریورماه سال جاری بالغ بر 50 درصد واحد های مسکونی مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت به اتمام می رسد و تحویل متقاضیان ذیربط می شود.

' جواد حق شناس ' روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت : سهمیه مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر در سالهای 89-1388 افزون بر 150 هزار واحد مسکونی بود که انتظار می رود تا پایان نیمه نخست سال جاری 75 هزار دستگاه واحد های مسکونی مذکور تحویل متقاضیان ذیربط شود . وی یاداور شد : مجموع سهمیه سالهای گذشته و امسال مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت که تحت نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرا می شود 243 هزار واحد مسکونی است ،درحالی که برای ساخت 252 هزار واحد مسکونی اخذ پروانه ساختمانی شد. معاون مسکن شهری بنیاد مسکن گفت :آمار گردآوری شده نشان می دهد از مجموع 65 هزار واحد مسکونی مهر در مرحله نازک کاری در شهرهای مذکور تاکنون 57 هزار دستگاه تحویل متقاضیان واجد شرایط شده و تکمیل بقیه واحد ها با برنامه زمانبندی پیش می رود . به گفته این مقام مسئول ، تازه ترین اطلاعات در خصوص وضعیت ساخت وساز خانه های مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر نشان می دهد که اکنون 112 هزار واحد مسکونی در مرحله سفت کاری قرار دارند که با جذب به موقع تسهیلات بانکی از پیشرفت مناسبی برخوردار می شوند . وزارت راه وشهرسازی وعده داده تا پایان شهریورماه سال جاری 937 هزار واحد مسکونی طرح مهر که در شمار خانه های احداثی مرحله نخست این طرح بودند ، به اتمام خواهد رسید . حق شناس گفت : مالکین افزون بر 246 هزار و 700 دستگاه واحد مسکونی در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت برای دریافت تسهیلات بانکی به بانک عامل معرفی شده اند ، که از این رقم با صاحبان 212 هزار واحد مسکونی عقد قرار داد اعطای تسهیلات صورت گرفته است. وزارت راه وشهرسازی متعهد شده تا پایان نیمه نخست سال 1391 در مجموع ساخت یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی طرح مهر در سطح کشور به اتمام برسد . 
 

۱۱ اَمرداد ۱۳۹۰ ۱۹:۳۶
خبرگزاری ایرنا - واحد روابط عمومی شرکت |