نحوه و مرجعیت وصول و استرداد مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم

سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه­ای در تاریخ 6/4/1384 در خصوص نحوه و مرجعیت وصول و استرداد مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم، در 5 بند صادر کرد.

۱۷ مهر ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰