بیش از 41 هزار واحد مسکونی به مرحله نازک کاری رسید

جدول آماری نحوه پیشرفت طرح مهر در شهرهای جدید حاکی است : بیش از 41 هزار واحد مسکونی از سهمیه 372 هزار واحدی شهرهای جدید به مرحله نازک کاری رسیدند.

براساس گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، تا پایان نیمه مرداد ماه جاری 74 درصد خانه های مهر در شهرهای جدید تحت پوشش وزارت راه وشهرسازی با رقم 275 هزار و 353 دستگاه پی سازی داشتند و تاکنون برای افزون بر 96 هزار دستگاه از سهمیه مربوطه پی ریزی صورت نگرفته است. وزارت راه وشهرسازی برای سالهای 90-1389 سهمیه طرح مسکن مهر در شهرهای جدید تحت پوشش خود را 372 هزار دستگاه ذکر کرد. وزارتخانه یادشده پیش از این وعده داده که در پایان شهریورماه امسال مجموع 937 هزار واحد مسکونی طرح مهر در مرحله نخست را تحویل افراد واجد شرایط بدهد.
گزارش مذکور حاکی از آن است تا نیمه نخست مرداد ماه جاری برای 191 هزار و 809 دستگاه واحد مسکونی طرح مهر اجرای اسکلت صورت گرفت که میزان پیشرفت در این بخش بیش از 51 درصد است.
از سوی دیگر سقف 171 هزار و 456 دستگاه از خانه های مهر به اتمام رسیده که با احتساب سهمیه کل، میزان پیشرفت در این بخش بیش از 46 درصد است. پرند، پردیس و اندیشه در استان تهران، پولادشهر ، مجلسی و بهارستان در استان اصفهان ، گلبهار و بینالود در خراسان رضوی، سهند در آذربایجان شرقی، صدرا در فارس، مهاجران در مرکزی از جمله شهرهای جدیدی هستند که طرح مهر درآنها در حال اجرا است. برپایه این گزارش تا پایان نیمه نخست مرداد ماه جاری سفت کاری 112 هزار و 457 دستگاه خانه مهر در شهرهای یادشده به اتمام رسیده که پیشرفت افزون بر 30 درصدی دارد. آمارهای منتشر شده حاکی است اکنون نزدیک به 400 هزار نفر در شهرهای جدید تحت پوشش وزارت راه و شهرسازی ساکن شده اند و با بهره برداری از خانه های مهر انتظار می رود حداقل یک میلیون و 500 هزار نفر بر جمعیت این شهرها افزوده شود.

۲۵ اَمرداد ۱۳۹۰ ۱۰:۱۲
خبرگزاری ایرنا - واحد روابط عمومی شرکت |