11 هزار و 337 ایراد در گزارشگری مالی دولت

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در آخرین کارگاه آموزشی مرحله نخست طرح نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور گفت: "مرحله نخست نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور،تارا (TARA)مطابق برنامه زمان بندی شده، به اجرا درآمده و آخرین مرحله آن به زودی پایان خواهد یافت."

غلامرضا حیدری­کردزنگنه، افزایش رضایتمندی مودیان ، درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه­های وصول مالیات را سه هدف عمده اجرای طرح نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور عنوان کرد.

وی اظهار داشت: "مرحله اول این طرح شامل شناخت چالشها و نیازهای نظام مالیاتی کشور بود که طی آن ضمن بررسی وضعیت موجود و انطباق آن با یکی از الگوهای متداول مالیاتی در جهان، نظام مطلوب مالیاتی برای کشور در سه حوزه منابع انسانی، فرآیندها و فناوری ترسیم شد."

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، محوری‌ترین پروژه طرح تارا را اجرای «نظام یکپارچه مالیاتی (ITS)» عنوان کرد و گفت: " این پروژه تمام اطلاعات و سیستمهای مالیاتی را به یکدیگر متصل و در قالبی یکپارچه ارائه می‌کند."

کردزنگنه مدت زمان اجرای کامل این طرح را سه تا پنج سال اعلام کرد و گفت:"با پایان یافتن مرحله نخست این طرح، مرحله دوم که شامل طراحی و برنامه نویسی پروژه آیتی اس(ITS) تا مرحله اجرای آزمایشی نظام یکپارچه مالیاتی خواهدبود، آغاز خواهد شد یک تا دو سال به طول خواهد انجامید."

۲۵ مهر ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰