اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران

سازمان توسعه تجارت ایران اطلاعیه­ای در خصوص لزوم کسب مجوز از این سازمان جهت برگزاری یا مشارکت در کلیه نمایشگاههای بین­المللی بازرگانی و صنعتی توسط سازمانهای دولتی و غیردولتی، اعلام کرد.

۲۴ مهر ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰