دوره های عالی تخصصی معماری برگزار می شود

دانشکده معماری دانشگاه تهران با همکاری قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران با هدف بازآموزی و روز آمدسازی دانش فنی جامعه مهندسی کشور و در راستای گسترش ارتباط دانشگاه با صنعت به برگزاری دوره های عالی تخصصی معماری اقدام می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران، پذیرش دانش پذیر در این دوره برای 4 تخصص مدیریت پروژه و ساخت، تکنولوژی معماری،  انرژی معماری و  معماری داخلی صورت می گیرد.
مخاطبان هریک از دوره ها با توجه به محتوای برنامه ریزی شده، دانشجویان، مدیران ، مهندسان و کارشناسان بخشهای مختلف مهندسی و اجرای صنعت ساخت و ساز کشور هستند.
متقاضیان شرکت در این دوره ها باید دارای مدرک کارشناسی و یا بالاتر در یکی از رشته های فنی و مهندسی یا هنر باشند که البته فارغ التحصیلان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های مهندسی معماری ، عمران ،طراحی صنعتی، مکانیک و تاسیسات در اولویت هستند.
هریک از دوره ها از نیمه دوم مهر ماه 1390 شروع و تاپایان بهمن  ادامه خواهد داشت.حضور در 80 درصد جلسات اموزشی الزامی بوده و در صورت موفقیت در ارزشیابی پایانی هریک از دروس دوره، گواهی شرکت در دوره عالی تخصصی مورد نظر توسط دانشکده معماری دانشگاه تهران اعطا خواهد شد.

۱۳ شهریور ۱۳۹۰ ۱۸:۵۴
خبرگزاری فارس - واحد روابط عمومی |