سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالشرق در فرابورس عرضه شد

سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالشرق در فرابورس عرضه شد
60 میلیون سهم معادل 20 درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالشرق، از شرکتهای تابعه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن، با استقبال خوب فعالان بازار در فرابورس عرضه شد.
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق، از شرکتهای تابعه شرکت سرمایه گذاری مسکن می باشد که در   فرابورس عرضه شد.
روز شنبه 23مهر 1390، تعداد 60 میلیون سهم معادل 20 درصد از کل این شرکت با مکانیزم حراج در فرابورس عرضه شد که با استقبال خوب فعالان بازارسرمایه، با قیمت هر سهم 1950 ریال معامله گردید.

شایان ذکر است عایدی هر سهم این شرکت در سال 1390 معادل 443 ریال و عایدی پیش بینی شده برای سال 1390 معادل 459 ریال می باشد. تا پیش از این عرضه، تمام سهام شرکت به صورت مستقیم یا با واسطه متعلق به شرکت سرمایه گذاری مسکن بود.

 

 

عرضه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالشرق در فرابورس

 

۲۳ مهر ۱۳۹۰ ۱۲:۵۱