حضور مدیرعامل و هیئت همراه در سریلانکا

مدیر عامل محترم شرکت، جناب آقای مهندس علیرضا نیلی به همراه تنی چند از مدیران شرکت به سریلانکا سفر کردند.

 مدیر عامل محترم جناب آقای مهندس علیرضا نیلی به همراه تنی چند از مدیران شرکت در مورخ 24/7/90 مهرماه سال جاری به هدف آشنایی با وضعیت ساختمان و مسکن کشور سریلانکا به این کشور عزیمت نمودند. در طی این سفر مدیریت عامل شرکت با جناب آقای عمر کامیا (رئیس شورای شهر کلمبو ) و سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور سریلانکا دیدار و گفتگو به عمل آوردند.

سریلانکا 1 

سریلانکا 2

سریلانکا 3


۱ آبان ۱۳۹۰ ۰۱:۱۴