پنجمین کنفرانس ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی

پنجمین کنفرانس ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی در سالن موسسه عالی بانکداری ایران پنجم مهرماه برگزار شد.

در این کنفرانس دکتر محمد فقهی کاشانی از اعضای هیئت علمی پژوهشکده پیرامون: الزامات نهادی ارتقا کارایی بازار سرمایه ایران (موسسات پایاپای و تسویه اوراق بهادار، شرکتهای تامین سرمایه) سخنرانی کرد.

۱ آبان ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰