مرکز آمار ایران اعلام کرد؛ صدور پروانه احداث ساختمان در تابستان 90 بیش از 86 درصد افزایش یافت

تهران - پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران 86.8 درصد و در سایر شهرداری‌های کشور 0.6 درصد در تابستان 90 نسبت به مدت مشابه 89 افزایش داشته است.

به گزارش روز یکشنبه 7/12/90ایرنا از 'نتایج طرح ‌جمع‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور تابستان 1390' که از سوی مرکز آمار ایران انجام شده است، نشان می‌دهد شهرداری تهران در تابستان 90، برای 61 هزار و 425 واحد مسکونی پروانه‌ احداث ساختمان صادر کرده است.

دراین گزارش آمده است: این تعداد واحد مسکونی نسبت به فصل گذشته حدود 33.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 86.8 درصد افزایش داشته است که متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها 7.1 واحد بوده است.

همچنین تعداد هشت هزار و 599 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در تابستان 90 صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 30.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 86.6 درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیر بنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادر شده از سوی شهرداری‌ تهران در تابستان 90 بالغ ‌بر 9 میلیون و 782 هزار و 600 مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 39.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 101.9 درصد افزایش داشته است.

متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ مورد بررسی یک هزار و 138 مترمربع بوده است.

 

** کل نقاط شهری کشور(به غیر از شهر تهران)

همچنین تعداد 144 هزار و 159 واحد مسکونی در تابستان 90، در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور (به جز شهر تهران)، نسبت به فصل گذشته حدود 4.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود0.6 درصد، افزایش داشته است.‏

متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ احداث ساختمان 3.2 واحد بوده است‌.

تعداد 49 هزار و 225 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در تابستان 90 صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود پنج درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 3.5 درصد، افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌ در تابستان 90 حدود 19 میلیون و 995 هزار و 300 مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود یک درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود پنج درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها حدود 449 مترمربع بوده است.

مجموع مساحت زمین در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در تابستان 90 حدود 18میلیون و 515 هزار و 600 مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 24.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 17.9 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان حدود 416 مترمربع بوده است.

توزیع پروانه‌های ‌احداث ‌ساختمان ‌مسکونی برحسب نوع اسکلت‌ و ‌مصالح عمده‌ به ‌کار رفته در بنای آنها در تابستان 90 نشان می‌دهد که 29.7 درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، 47.4 درصد برای احداث ساختمان‌های بتون‌آرمه،21.5 درصد برای احداث ساختمان‌هایی با آجر ‌‌و ‌‌آهن و 1.4 درصد برای احداث ساختمان‌هایی با سایر مصالح بوده است

۷ اسفند ۱۳۹۰ ۱۵:۰۹