همایش جایگاه نظام حسابداری در اقتصاد ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر همایش جایگاه نظام حسابداری در اقتصاد ایران را در 19/8/1384 برگزار می­کند. محورهای همایش عبارتند از: 1)حسابداران و سازمان تجارت جهانی (WTO)، 2)حسابداران و بازار سرمایه و بازار مالی، 3)بررسی اشتغال دانشجویان حسابداری بعد از فارغ­التحصیلی، 4)جایگاه حسابداران رسمی در اقتصاد ایران، 5)حسابداری مدیریت و 6)نقش حسابداران در نظام مالیاتی کشور.

برای دریافت اطلاعات بیشتر می­توانید با شماره تلفن7-22358105 آقای مجتبی دهقاندار معاون پژوهشی دانشگاه تماس بگیرید.

۱۶ آبان ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰