نیکزاد مسئول تسویه و تهاتر بدهی مسکن مهر شد

تهران - براساس مصوبه هیات وزیران، با توجه به موضوع بند(36) قانون بودجه سال 91 کل کشور، تسویه و تهاتر بدهی مسکن مهر به 'علی نیکزاد' وزیر راه و شهرسازی تفویض اختیار شد.

 

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی، طبق اختیارات هیات وزیران درخصوص موضوع بند(36) قانون بودجه سال 1391 کل کشور به منظور تسویه و تهاتر بدهی حاصل از احداث خدمات زیربنایی، آماده سازی و روبنایی مسکن مهر از محل واگذاری یا فروش اموال غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی و موسسات تابعه به وزیر راه و شهرسازی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تفویض شد.

بر این اساس، تصمیم نماینده یاد شده در چارچوب اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی در حکم تصمیم رئیس جمهوری و هیات وزیران بوده و با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیات دولت قابل ابلاغ است.

این مصوبه از سوی 'محمدرضا رحیمی' معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است

۱۴ فروردین ۱۳۹۱ ۱۱:۲۶