نحوه تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکتهای دولتی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/8/1384 تصویب­نامه­ای درخصوص اصلاح آیین­نامه اجرایی ماده 62 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مورد نحوه تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکتهای دولتی، منتشر کرد.

۲۳ آبان ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰