انتصاب رئیس جدید هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی

طی حکم صادره از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، آقای علی­اکبر عرب­مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی به سمت رئیس هیئت­تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی منصوب شدند.

۲۳ آبان ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰