خارج شدن سازمان‌های دولتی از تهران، کاهش قیمت‌ مسکن را سبب می‌شود

خارج شدن سازمان‌های دولتی از تهران، کاهش قیمت‌ مسکن را سبب می‌شود
این انتقال می‌تواند به صورت محدود و در مدت چند ماه بر قیمت مسکن و اجاره بها تاثیر بگذارد اما پس از مدت کوتاهی به روال طبیعی خود باز می‌گردد.

مهندس احمدرضا سرحدی ـ عضو سازمان نظام مهندسی تهران ـ درباره انتقال سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به شهرستان‌ها و تاثیر آن بر قیمت واحدهای مسکونی گفت: انتقال هر یک از سازمان‌های دولتی به صورت متمرکز به شهرستان‌ها، موجب افزایش ? تا ?? درصدی قیمت واحدهای مسکونی در شهرهای مقصد می‌شود.
او افزود: لذا به صورت عمومی‌ تاثیری بر افزایش قیمت مسکن در شهرهای مقصد ندارد اما امکان دارد که زمینه‌های سودجویی و فرصت‌طلبی برخی را ایجاد کند.سرحدی با بیان این که با انتقال سازمان‌های دولتی، تقاضای محدود به مسکن در شهرها ایجاد می‌شود، تصریح کرد: این انتقال می‌تواند به صورت محدود و در مدت چند ماه بر قیمت مسکن و اجاره بها تاثیر بگذارد اما پس از مدت کوتاهی به روال طبیعی خود باز می‌گردد.
وی در مورد ایجاد شهرک‌هایی در شهرهای مقصد برای کنترل قیمت مسکن از بابت انتقال سازمان‌های دولتی بیان کرد: شهر جدید هشتگرد در تهران نیز برای همین کاربری احداث شد به طوری که قرار بود سازمان‌های دولتی به این شهر منتقل شوند اما در حال حاضر میزان استقبال مردم برای سکونت در شهر جدید پردیس بسیار بیش‌تر از هشتگرد است.
این کارشناس مسکن گفت: اگر شهرهای جدیدی با کارکردها و امکانات مناسب در کنار شهرهای بزرگ احداث شوند تاثیر به‌سزایی در کاهش قیمت واحدهای مسکونی دارد.
او افزود: خارج شدن سازمان‌های دولتی از تهران موجب افزایش عرضه واحدهای خالی به بازار و به تبع آن کاهش قیمت واحدهای مسکونی می‌شود.

۸ اَمرداد ۱۳۸۵ ۱۱:۰۲