دانش آموزان ممتاز مقاطع مختلف تحصیلی فرزندان پرسنل هلدینگ، شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن(90-91)

مدیریت روابط عمومی، ضمن تبریک به این عزیزان و آرزوی توفیقات روز افزون ،اسامی آنها را به شرح ذیل اعلام می دارد.

 

 

لوگو 

اسامی دانش آموزان ممتاز

فرزندان پرسنل هلدینگ

 

سال تحصیلی 1390- 1391

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن

ابتدائی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

فرزند همکار

معدل

1

حورا ازگلی

ابتدائی

مصطفی ازگلی

20

2

عرشیا آیدین

ابتدائی

سیروس آیدین

20

3

عسل آیدین

ابتدائی

سیروس آیدین

20

4

امیر رضا پور غلامی مرکیه

ابتدائی

منصور پور غلامی مرکیه

20

5

فرزانه آقاجانی مرسار

ابتدائی

حسن آقاجانی مرسار

19.45

6

فاطمه آقا جانی مرسار

ابتدائی

حسن آقاجانی مرسار

19

7

کیارش سعید نیا

ابتدائی

حمید سعید نیا

20

8

سید محمد مصطفائی میلانی

ابتدائی

میر احمد مصطفائی میلانی

20

9

مینا طالبی

ابتدائی

شهریار طالبی

20

10

روبیتا خزائی

ابتدائی

مازیار خزائی

20

11

فاطمه قلی پور

ابتدائی

چنگیز قلی پور

20

راهنمائی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

فرزند همکار

معدل

12

مریم ازگلی

راهنمائی

مصطفی ازگلی

19.69

13

محمد رضا صادقی

راهنمائی

ابوالفضل صادقی

19.45

14

رویا حاتمی

راهنمائی

حسین حاتمی

18.86

15

سعید حاکی

راهنمائی

خانم پروین پور محمدی

19.73

16

کیوان فرجی

راهنمائی

کامران فرجی

19.92

17

شقایق درخشان رودسری

راهنمائی

اسمعیل درخشان

19.94

18

رادمهر خزائی

راهنمائی

مازیار خزائی

18.53

19

احمد رضا مرادی شعبان آبادی

راهنمائی

داریوش مرادی شعبان آبادی

18.19

دبیرستان

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

فرزند همکار

معدل

21

علی آیدین

دبیرستان

سیروس آیدین

17.73

21

شهرزاد صالحی

دبیرستان

فاطمه صادق پرور

19.05

22

بیتا قشمی

دبیرستان

بهزاد قشمی

17.53

 23
 محمد سخا شکوهمند مقدم

 راهنمائی

 مجید شکوهمند مقدم

 20
۲۱ مرداد ۱۳۹۱ ۱۰:۴۳