بازدید مدیرعامل «گروه سرمایه گذاری مسکن» از پروژه های شرکت «شمال شرق»18/05/91

مهندس ایرج معزی، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن از مهمترین پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، این بازدید یکروزه به منظور بازدید و بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق انجام شد. هم چنین مهندس شمس اله نعمتی؛ معاون «برنامه ریزی و توسعه کسب و کار» و مهندس امیرحسین رضوی؛ معاون فناوری و توسعه ساخت شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در این بازدید مدیرعامل شرکت را همراهی کردند.

در جریان این برنامه، پروژه های مجتمع تجاری اقامتی امید مشهد، کوهسنگی ،پروژه های بهسازی بافت های فرسوده اطراف حرم شامل: پروژه های ترنج، نادر و شایسته، مورد بازدید قرار گرفتند. هیات بازدید کننده با حضور در محل زمین های جدید شرکت شمال شرق واقع در منطقه قاسم آباد و وحدت مشهد نیز به بررسی موقعیت فیزیکی و شرایط اجرای پروژه در این مناطق پرداختند.

مهندس معزی در جریان این بازدیدها ضمن تاکید بر کیفیت ساخت گفت: مدیران پروژه ها باید متعهد به اجرای برنامه زمان بندی باشند تا پروژه ها از توجیه اقتصادی اولیه خود فاصله نگیرند.

وی افزود:  تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی برای پروژه های در دست اجرا و پروژه های آینده، باید مورد توجه مدیران قرار گیرد تا شاهد رشد سودآوری و اجرای هر چه بهتر برنامه ها باشیم.

مهندس معزی ضمن ابراز رضایت از کیفیت بالای پروژه های شرکت شمال شرق، از مدیران و کارکنان این شرکت تشکر و قدردانی کردند.

بازدید مدیر عامل از پروژه مشهد 

۲۳ مرداد ۱۳۹۱ ۱۰:۱۳