با حضور رییس جمهوری؛11 هزار و 500 واحد مسکن مهر در استان کرمان افتتاح شد

ایرنا، رییس جمهوری که در روز- سه شنبه - مورخ 14/06/91 برای افتتاح پروژه مسکن مهر و همچنین یک طرح صنعتی به استان کرمان سفر کرده است،ابتدا با حضور در شهرک نجف شهر سیرجان به طور همزمان 11 هزار و 500 واحد مسکن مهر استان کرمان را افتتاح کرد.

احمدی نژاد با حضور در یکی از واحدهای مسکن مهر، کلید این واحد را به طور نمادین به مالک آن اهدا کرد.
۱۴ شهریور ۱۳۹۱ ۱۰:۱۵