صورتهای مالی سال 91 شرکت«سرمایه گذاری مسکن زاینده رود» تصویب شد25/9/91

سهامداران شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود صورتهای مالی منتهی به 31 شهریورماه 1391 این شرکت را در مجمع عمومی عادی سالانه به تصویب رساندند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود منتهی به 31 شهریور ماه 91 با مشارکت 100 درصدی سهامداران شرکت در تاریخ 18 آذرماه امسال، تشکیل شد.

در این مجمع، ایرج معزی به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به عنوان رییس؛ عظیم رهنورد واقف  به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران به عنوان ناظر اول، مصطفی ازگلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به عنوان ناظر دوم و میراحمد مصطفایی میلانی به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به عنوان منشی جلسه حضور داشتند.

در این جلسه، مهندس مدرس هاشمی؛ مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود گزارش فعالیت هیات مدیره را برای سهامداران ارائه کرد و بعد از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورتهای مالی متنهی به پایان شهریورماه سال 1391به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید.

در ادامه ، سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال انتخاب شد. هم چنین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.

شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود با ماهیت شعبه و مرکزیت شهر اصفهان با هدف تحت پوشش قرار دادن استان های اصفهان،چهارمحال و بختیاری و یزد در نیمه اول سال 1369 تاسیس شد و از سال 1385 به صورت شرکت مستقل فعالیت خود را آغاز کرد.این شرکت در مجموع 6229 واحد مسکونی با زیربنای کل 798631 مترمربع را تحت پوشش قرار داده است.

مجمع زاینده رود  

۲۷ آذر ۱۳۹۱ ۱۰:۴۴