مجمع سالانه «سرمایه گذاری مسکن شمال» تشکیل شد25/9/91

مجمع عمومی عادی به طور سالانه شرکت «سرمایه گذاری مسکن شمال» از شرکت های تابعه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پارس مسکن خزر منتهی به 31 شهریور ماه 91 با مشارکت 100 درصدی سهامداران شرکت در تاریخ 18 آذرماه امسال، تشکیل شد.

در این مجمع، ایرج معزی به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به عنوان رییس؛ عظیم رهنورد واقف  به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران به عنوان ناظر اول، مصطفی ازگلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به عنوان ناظر دوم و میراحمد مصطفایی میلانی به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به عنوان منشی جلسه حضور داشتند.

در این مجمع، مهندس یاسینی؛ مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال گزارش فعالیت هیات مدیره را برای سهامداران ارائه کرد و بعد از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورتهای مالی متنهی به پایان شهریورماه سال 91 به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید.

در ادامه ، سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال انتخاب شد. هم چنین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.

هم چنین انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره نیز برای دوره دو ساله انجام شد که به ترتیب شامل شرکت های «گروه سرمایه گذاری مسکن»، «سرمایه گذاری مسکن تهران» و «سرمایه گذاری مسکن پردیس» بود.

۲۷ آذر ۱۳۹۱ ۱۰:۴۹